Telefoonnummer

+ 31 (0)6 2081 3736

Email

jeannette@ladamehandzorg.nl

Openingstijden

op afspraak

Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gehad. Het heeft onvermijdelijk een behoorlijke indruk en invloed op je leven. Een gediplomeerd OHV® is opgeleid om op een professionele manier om te gaan met deze emoties van de patiënt en de omgeving.

Tijdens de behandeling voor de ziekte kanker, kan je te maken krijgen met bijwerkingen o.a. aan de nagels en huid van de handen.

Het is niet te voorspellen welke bijwerkingen optreden en ook niet in welke mate; dit verschilt per patiënt. De patiënt is extra gevoelig voor infecties. Als de huid en nagels voor de start van het behandeltraject preventief in optimale conditie verkeren of worden gebracht, kunnen de bijwerkingen verzacht worden, stabiel zijn en/of zich in het geheel niet voordoen. 

Bijwerkingen die zich kunnen voordoen zijn o.a.: 

 • Paronychia (nagelriemontsteking)
 • Xerosis (extreem droge huid met jeuk en pijnklachten)
 • Afbrokkelende, scheurende of splijtende nagels
 • Hand Voet syndroom (bij chemo)
 • Hand, Voet, Huid reactie
 • Neuropathie
 • Kloven/eelt
 • Hyperkeratose 
 • Blaren
 • Schimmel infecties
 • Bacteriële infecties

Kanker heb je niet alleen

Een OHV® herkent de bijwerkingen die je door de behandeling kunt ervaren. De OHV® weet wat de ziekte kanker betekent en welke gevolgen een handbehandeling heeft voor alle andere behandelingen.

Voor de start van de behandeling in de praktijk vindt er een uitgebreid gesprek en anamnese plaats bij de geregistreerde OHV®. Hierbij wordt de anamnese afgenomen en een behandeladvies opgesteld.

De huid en nagels van de handen worden gecontroleerd en er wordt een vragenlijst doorgenomen.

Voorafgaand aan de start van de behandeling bij de OHV® moet er toestemming worden gevraagd aan het behandelend oncologisch team. Dit kan via de OHV® of de patiënt kan zelf toestemming vragen bij het behandelend team. Ook als er dan veranderingen optreden aan de handen en/of voeten, kan dit een reden zijn om contact op te nemen met het oncologisch behandelteam. Een OHV® kan een belangrijke rol spelen in het tijdig signaleren van bijwerkingen.

Lees hier meer:


De tarieven

error: Content is protected !!