Telefoonnummer

+ 31 (0)6 2081 3736

Email

jeannette@ladamehandzorg.nl

Openingstijden

op afspraak

‘Een oncologisch handzorgverlener is een handzorgverlener die zich bewust is van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat hij/ zij veilige en doelmatige handzorg kan verlenen in afstemming met de behandelend specialist/oncologisch verpleegkundige of huisarts. Deze afstemming is een vereiste.’

(Bron: RICHTLIJNEN OVV/ OHV, Mischa Nagel)

Het managen van voet/ hand klachten als gevolg van een oncologische behandeling bestaat uit drie essentiële pilaren:
– De zorgverlening zelf
– De daarbij horende communicatie met de aanpalende zorg
– De daarbij passende communicatie per situatie met de oncologische patiënt

De OVV en de OHV dienen deze drie pilaren te beheersen.

(Bron: RICHTLIJNEN OVV/ OHV, Mischa Nagel)


Samenwerking met de overige zorg disciplines


Een OHV® behandelt oncologische patiënten die actief/ palliatief worden behandeld voor kanker. Dit gebeurt altijd na overleg en toestemming van de behandelend oncoloog, arts of verpleegkundige. Dit wordt altijd schriftelijk vastgelegd in de praktijk; dit gebeurt bij de eerste afspraak op papier, of desgewenst wordt het digitale toestemmings formulier toegezonden en neemt de patiënt deze mee naar de afspraak.

Voor communicatie met aanpalende zorg van de patiënt, is ook altijd schriftelijke toestemming nodig van de patiënt. De praktijk legt alles goed vast tijdens het zorgtraject en beschrijft alle relevante bevindingen. Ook als er geen specifieke klachten of bijwerkingen zijn. Als er aanpassingen worden gedaan aan het oncologisch behandeltraject moet ook weer opnieuw met de oncoloog of behandelend arts te worden afgestemd of de OHV® veilig de behandeling kan uitvoeren.

Waarom is deze (schriftelijke) vastlegging zo belangrijk?

Het is van belang deze toestemming van de behandelaar te verkrijgen omdat de patiënt die behandeld wordt tegen kanker, zich in de zogenaamde neutropene fase kan bevinden. Dit is de fase van de chemokuur waarin de patiënt een tekort kan hebben aan witte bloedcellen. Het risico dat de patiënt dan loop is enorm; de patiënt is erg kwetsbaar.

Bij het eventuele veroorzaken van wondjes, kan dit enorme complicaties opleveren. De patiënt is immers ook extra kwetsbaar voor infecties. Dit zou de behandeling tegen kanker kunnen verstoren, kunnen beïnvloeden of zelfs kunnen vertragen.

Vastlegging van gegevens en aangesloten blijven bij de planning van de kuren van de patiënt zorgen ervoor dat al deze risico’s zoveel mogelijk worden vermeden.

error: Content is protected !!